Alternerende solofløyte med plikt til tutti og piccolo/Co-principal solo flute with obligation to tutti and piccolo

Bilde av et bygg med store glassflater og bølgete tak i sol og lette hvite skyer på blå himmel.