Fotspor

Skuespillerne kommer fra Kirkens Bymisjons virksomhet ENTER JOBB OG FRITID.

Instruktør og teaterpedag og Christine Helland representerer Kilden Dialog, og sanger og pedagog Birte Myhrstad er UiA sin ressursperson inn i Fotspor. Sammen øver de i KIlden.