Johannes Brahms og folkemusikken med UiA kammerkor

Konserten er gratis
Velkommen

Johannes Brahms og folkemusikken med UiA kammerkor

I Johannes Brahms` liste over sanger, uten opusnummer, befinner det seg 118 folketonebearbeidelser. Disse er fordelt i fem hefter som har fått numrene Woo 31-35. Her finner vi solosanger med klaver, korsanger a cappella og korsanger med solister og klaver. Det er til og med sanger ment for barn.

Brahms var sterkt knyttet til «det folkelige» og næret stor respekt for musikk som var blitt muntlig overlevert gjennom generasjoner. Han var også beryktet for tilsvarende mangel på respekt for det han anså å være snobbete og hadde lite problemer med å gi utrykk for dette på arbeiderklassemål fra Hamburg.
Hans oppvekst som ubemidlet gutt i Hamburg, omgitt av kneiper og salonger, står i sterk kontrast til den posisjon han senere fikk; en av sin samtids største kunstmusikere og symfonikere.

Vi i UiA kammerkor håper kveldens konsert gjenspeiler dette spennet i uttrykk!

Forslag til deg

SOMMER I KILDEN 24. – 27. juli

25. jul 2024 - 27. jul 2024

Gratis

South City Stompers

14. sep 2024

Gratis

Hyllest til Puccini

13. sep 2024 - 14. sep 2024

KJøp