Minneseminar Ole Rysstad

Kommende forestillinger

  • Ingen kommende forestillinger

Avdelingssjef ved med. avd. SSK, Ole Rysstad, som døde brått i mai, ble en foregangsmann for etablering av brukerstyrt poliklinikk for personer med HIV, ME og selvskadere. Vi har alle noe å lære av hans fokus og engasjement. Du inviteres til et gratis 2-timers minneseminar i Kilden med korte faglige foredrag og sang og musikk som Ole satte pris på.

Korte faglige foredrag/video/bilder får bl.a. følge av en minnetale, stev, sang og musikalske innslag som vi vet berørte Ole, og som fremføres av Oles venner.

Medvirkende i programmet: Kirsten Bråten Berg, Kim Fangen, Frode Gallefoss, Fin Serck-Hanssen, Marianne Jacobsen, Birgit Lie, Wallen Mjåland, Reidar Mofjell, Marie Næss, Runar Nørsett , Gunn Reinertsen, Marianne Borg Stoveland, Ole Tjomsland og Anders Wahlstedt.

Kjøp billetter

Lignende forestillinger