Modernismedag

Kommende forestillinger

  • Ingen kommende forestillinger

Velkommen til modernismedag i Kilden!

All that is solid melts into air.

Pandemi, krig, lavkonjektur, kulturkrig, kjønnskamp, politisk polarisering og en galopperende teknologisk utvikling kjennetegnet 1922, ikke ulikt vår egen samtid. I år er det 100 år siden banebrytende modernistiske publikasjoner som The Waste Land av T.S. Eliot og Ulysses av James Joyce kom ut. Den tyske stumfilmen Nosferatu hadde premiere, Vsevolod Meyerhold skapte sensasjon i Moskva, Bertolt Brecht debuterte som dramatiker med Trommeln in der Nacht på Münchener Kammerspiele, og i Kristiania fikk Agnes Mowinckel endelig sin debut med Frank Wedekinds Vårløsning. Samtidig tegnet Charlotte Wankel en villa på Blommenholm inspirert av ideene til arkitekten Le Corbusier.

Modernismen er den kulturelle og filosofiske perioden fra ca. 1860-1960 da mennesket for alvor tok inn over seg hva det vil si å være «moderne». Og hva det ville si å leve i en tid preget av teknologiske nyvinninger, sekularisering, økt likestilling og frihet, men samtidig politisk polarisering, fremmedgjøring, rotløshet og stedstap. 1922 var året da Mussolini kom til makten i Italia, det året da Sovjetunionen ble grunnlagt, blodbadet i Smyrna, samt året da India begynte frigjøringskampen fra det britiske imperiet. Verden hadde akkurat lagt bak seg to år med pandemien spanskesyken som krevde mellom 50 og 100 millioner menneskeliv, og den første verdenskrigen som tok mer enn 20 millioner liv. Følelsen av tap var altoverskuende. I 1922 var man samtidig midt i «de glade 20-årene» med kvinnebevegelsen The Flapper Movement, jazzens fødsel, samt kunstneriske avantgardebevegelser som dadaismen, og etter hvert surrealismen.
Modernismen er ofte et begrep som brukes, men som det ikke er alltid like lett å få tak i hva er. 

På Modernismedagen i Kilden vil vi se nærmere på epoken og de ideene og de kunstneriske strømningene i perioden. Dette er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Kilden teater og konserthus. Forskningsgruppen Modernism(s) ved UiA er en tverrfaglig satsning på modernismen som epoke og fenomen, etablert i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. Kilden Teater har ofte trukket inn modernistiske verk i sin programmering som f.eks. Mysterier av Knut Hamsun, Rosmersholm av Henrik Ibsen eller Kirsebærhaven av Anton Tsjekhov. Som da, er kunsten i dag en arena som kan hjelpe oss med å bearbeide og å forstå tiden vi lever i.

Velkommen til Kilden teater og konserthus 7. september kl. 16.15-18.30 i Intimsalen der vi sammen vil se nærmere på denne perioden og trekke paralleller frem til i dag.

 
Deltakere: Paal-Helge Haugen, Jan Freuchen, Frida Forsgren og Valborg Frøysnes
Arrangementet er støttet av Fakultet for Kunstfag ved UiA.

Arrangementet er gratis med påmelding. Trykk på gratis knappen.

Kjøp billetter

Lignende forestillinger

Den lille historien om Kirsten Flagstad

27. aug 2024

Få billetter

Rusletur på Lahelle

1. okt 2024

Få billetter

Anita Skorgan: Bare en mamma

8. okt 2024

KJøp