Dette imprint ble sist oppdatert den 3. april 2024.

Eieren av dette nettstedet er:

Kilden Teater og Konserthus Kilden teater og konserthus
Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand
Org.nr 986471839.
Norge
E-post: post@kilden.com
Telefonnr: +47 90 58 11 11
MVA ID: 905 81 111

Juridisk(e) representant(er) for Kilden Teater og Konserthus Kilden teater og konserthus:

Administrerende direktør

1. Generelt

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.