Produksjon

Veronica Brøvig Vallenes

Veronica Brøvig Vallenes fra Kristiansand er nå fast ansatt som kostymekoordinator ved Kilden teater og konserthus, etter et to- årig vikariat som leder for kostymeavdelingen. Hun har studert ved Kunst og Designhøyskolen i Oslo, ved fakultet...

Les mer