Hundre %

«Hundre %» er samtidsrelevant teater stappet med lun humor, men med et alvorlig bakteppe. I terapirommet møtes forsvarsadvokat Farooq Ghuman og kjendispsykiater Åsmund Haldorsen, to svært forskjellige personligheter. Relasjonen som utvikles mellom de to og deres kontrasterende livserfaringer åpner nødvendig diskusjon rundt ytringsfrihet, modernitet, ensomhet, menneskelige relasjoner og identitet. Stykket leker seg i grenseland mellom