Ikke A4

Kilden Dialog presenterer: Ikke A4 Syv ungdommer, som nettopp ikke er “helt A4”, er på scenen i denne forestillingen, i samspill med to profesjonelle dansere og en pianist.  Manus bygger på deltakernes refleksjoner rundt eget liv og tematikker som opptar dem, som deltakelse, utenforskap, vennskap, mening og mestring. Det verbale er sentralt, men musikk og