Mannen i speilet – en forestilling om psykisk helse