Modernismedag

Velkommen til modernismedag i Kilden! All that is solid melts into air. Pandemi, krig, lavkonjektur, kulturkrig, kjønnskamp, politisk polarisering og en galopperende teknologisk utvikling kjennetegnet 1922, ikke ulikt vår egen samtid. I år er det 100 år siden banebrytende modernistiske publikasjoner som The Waste Land av T.S. Eliot og Ulysses av James Joyce kom ut.