Mr. Ping, en ansvarsfull pingvin, et egg og en verden fylt av lyder