“Operaperler med fire kor, solister fra UiA og allsang”