Seminar: Politisk teater for barn og unge? Er det lov, da?