Stutzmann og harpesolist

Dirigent: Nathalie StutzmannSolist: Xavier de Maistre,harpe Robert Schumann: Symfoni nr. 1, «Vårsymfonien» (1841)Aleksandr Mosolov: Harpekonsert (1939) Robert Schumanns 1. symfoni ble urfremført 1841 med Felix Mendelssohn som dirigent.Verket, som gjerne går under navnet «Vårsymfonien», er ladet med optimisme oginnledes med jublende messingfanfare. I andre sats hører man milde kveldstemmingersom avløses av en dansant tredje sats,