Mann med briller som sitter på en trapp som går ned til vannet. I bakgrunnen er det sjø og skjærgård.Kanalbyen

Kanalbyen har siden 2018 hatt god nytte av samarbeidsavtalen med Kilden. Bakgrunnen for avtalen er at vi ønsker å forsterke og utvikle felles interesseområder i regionen, noe som er viktig for begge parter.

Kilden bidrar til trivsel og aktivitet for alle som bor i Kanalbyen, og vi har tro på et fortsatt godt naboskap i årene fremover. I 2023 flytter nye beboerne inn i tredje byggetrinn, 2C. Dette er siste byggetrinn på Holmen, og utgjør 300 boenheter. Når bydelen står ferdig vil denromme ca. 700 boenheter.

Kanalbyen har beboere i alle aldre, fra små barn til godt voksne, som alle kan finne noe som passer i Kildens mangfoldige program. Derfor er Kilden med på å gi Kanalbyen den unike posisjonen den har i markedet, med kultur, natur og sjø som nærmeste naboer.

Sven Erik Knoph, daglig leder – Kanalbyen Eiendom AS