Mann med briller som sitter på en trapp som går ned til vannet. I bakgrunnen er det sjø og skjærgård.Kanalbyen

Kanalbyen har siden 2018 hatt god nytte av samarbeidsavtalen med Kilden. Bakgrunnen for avtalen er at vi ønsker å forsterke og utvikle felles interesseområder i regionen, noe som er viktig for begge parter.

Kilden bidrar til trivsel og aktivitet for alle som bor i Kanalbyen, og vi har tro på et fortsatt godt naboskap i årene fremover. I bydelen er det ferdigstilt 300 leiligheter og 2 næringslokaler.  Våren 2025 ferdigstilles neste byggetrinn «De tre søstre» med 106 nye leiligheter. Når bydelen står ferdig vil den romme ca 700 boenheter.  Alle som bor i Kanalbyen har en felles kommunikasjon- og aktivitets app, her legger blant annet Kilden ut invitasjoner til ulike forestillinger som beboere har stor glede av. Kilden bidrar til trivsel og aktivitet for alle som bor i Kanalbyen, og vi har tro på et fortsatt godt naboskap i årene fremover.

Kanalbyen har beboere i alle aldre, fra små barn til godt voksne, som alle kan finne noe som passer i Kildens mangfoldige program. Derfor er Kilden med på å gi Kanalbyen den unike posisjonen den har i markedet, med kultur, natur og sjø som nærmeste naboer.

Sven Erik Knoph, daglig leder – Kanalbyen Eiendom AS