PWC profilbilde

PwC

Verden og kloden er i endring. Endring er bra. Det er en forutsetning for utvikling, men skaper samtidig utfordringer som må håndteres. Historien har lært oss at verden og tilværelsen er skjørere enn hva vi liker å forestille oss.

Vi er mer avhengige av hverandre en noen gang. Erkjennelsen av dette skjebnefellesskapet vil bringe oss og verden tettere sammen og forhåpentligvis motivere den enkelte av oss til å ta et større ansvar for en bærekraftig utvikling.

Vi i PwC ønsker å engasjere oss for å løse disse utfordringene og er derfor veldig glade for å ha Kilden som samarbeidspartner.

Vi ønsker å støtte opp under den viktige demokratiske rollen kunst og kultur spiller i samfunnet. Gjennom kunnskapsutvikling og opplevelser basert på kreativitet, kvalitet og mangfold håper vi å bidra til å skape en relevant møteplass med mål om å utvikle Sørlandet.

Reidar Henriksen, partner i PwC