Bygget og arkitekturen

Kilden Teater og Konserthus sto ferdig i 2012, og har siden blitt belønnet for innovative, vakre og spennende løsninger. Byggteknisk og akustisk er konsertsalen en av Europas mest avanserte rom for levende musikk. Teatersalen muliggjør fullskalaoppsetninger av musikaler og storslåtte operaer. I kulissene skjuler det seg eksepsjonelle, høyteknologiske løsninger som gir regissører, scenografer og lyskunstnere et unikt spillerom.

Kilden har siden begynnelsen produsert og levert kunstopplevelser til et stort og begeistret publikum. Omkring 180 000 mennesker besøker hvert år bygget som rommer fire saler, med plass til 2270 publikummere .

Om arkitekturen

ALA architects Ltd (Helsinki) i samarbeid med SMS arkitekter AS (Kristiansand) 

Kilden har stor innvirkning på den kulturelle identiteten til byen Kristiansand og til hele regionen. Dette understøttes av det arkitektoniske uttrykket som er umiddelbart gjenkjennelig og unikt, fast forankret i sitt produktive innhold og havnens kontekst.

Bygningens viktigste uttrykk er det arkitektoniske møtet mellom artister og publikum. Salenes varierende form er dekket av en bølgende trevegg. Den monumentale og abstrakte veggen, kledd med lokal eik, skiller virkelighet fra fantasi. Publikum vil idét de passerer igjennom, bevege seg fra det naturlige landskapet til kunstens rike. Denne veggen uttrykker både mangfoldet av kunstneriske prestasjoner i bygningen og kraften som kombinasjonen utløser. Veggen, som er laget av kileformede bord, er ikke bare en forkledd teatralsk effekt, men et konkret taktilt element som forbedrer akustikken og samtidig refererer til 1600-tallets eksport av eik med base i denne havnen. 

De industrielle sorte fasader i støttearealene er med på å understreke foajéens spektakulære bølgevegg.

Pris og heder

CNN Travel utpekte i 2014 Kilden som et av verdens 15 vakreste konserthus.

Architecture Merit Award 2013 fra United States Institute for Theatre Technology (USITT). En prestisjetung utmerkelse innen design og teknologi, basert på kreativitet, kontektstuell resonans, funksjonell drift, bruk av ny teknologi og samfunnsansvar. Fem internasjonale arenaer ble hedret. Kilden og GArsington Opera Pavillion I Stokenchurch, High Wycombe I England var de to eneste fra Europa.

Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand fikk sammen med fire andre prosjekter hederlig omtale av juryen til Norsk Lyspris 2013. Juryen ga prisen til Holmenkollbakken,og ga hederlig omtale til Verdensparken Furuset, Tinnemyra ved Notodden, Kulturkvartalet i Porsgrunn og Kilden Teater- og Konserthus. Ansvarlig for lysdesignen av Kilden er Cowi A/S.

Den finske Stålbyggeprisen for 2011 for innovativ kombinasjon av materialer; stål, tre og stein. Finske Ruukki sto for detaljplanlegging, produsjon og montering av byggets stålkonstruksjoner.

Den norske Betongelementprisen 2010 gitt til ALA Architects og SMS Arkitekter AS for Kilden teater- og Konserthus. Prisen gis for vakre og spennende løsninger.

Nominert som et av fire norske prosjekter i konkurransen om EUs pris for samtidsarkitektur “Mies van der Rohe Award 2013“. Prisen ble vunnet av Reykjavik Concert Hall & Conference Centre i Island.

Historikk 1980-2012

16.500 kvadratmeter – 4 saler – 2277 seter. Det er litt av en prosess som ligger bak det fantastiske byggverket på Silokaia!

1980-2000

Mot slutten av 1980-tallet startet arbeidet med det som etter hvert skulle bli Kilden. Kristiansand har aldri hatt en egen orkesterscene, og på den tiden lanserte Kristiansand Symfoniorkester ideen om en egen scene. Agder Teater, som ble etablert i 1991, begynte ganske umiddelbart å se på mulighetene for å flytte fra, eller bygge ut det nåværende teaterhuset. Bygget er fra 1976 og er laget for forestillinger, ikke for produksjoner.

Tanken om å lage et felles hus for teater og orkester vokste frem, spesielt etter Agder Teater fikk status som regionteater i 1995. Diskusjonen om hva et kulturhus skulle inneholde, og hvor det skulle ligge, gikk gjennom hele 90-tallet

Flere tomtealternativer ble lansert på 90-tallet: Meieritomta ble vurdert, men etter hvert forkastet på grunn av størrelse og uvilje mot å plassere et stort og ruvende bygg i den delen av byen.

2001

I 2001 vedtok bystyret i Kristiansand at konserthus og teaterhus skulle bygges i separate bygg, og at konserthuset skulle ligge på Smiths kai ved rutebilstasjonen. En grundigere utredning viste imidlertid at tomta ikke egnet seg for formålet. Lagmannsholmen ble også foreslått, men da det viste seg at det ville gå mange år før containerhavna kunne flyttes, ble alternativet droppet.

2002-2003

Finansieringen var usikker både i forhold til et teaterhus, og et konserthus. I 2002 ble derfor en samlokalisering av kulturinstitusjonene vurdert som mest fornuftig. I april ble det fremlagt en anbefaling til bystyret om at teater- og konserthus skulle samlokaliseres, og at det skulle bygges på Bekskjær ved Silokaia på Odderøya. To måneder senere vedtok bystyret samlokaliseringen.

17. oktober 2003 vedtok bystyret opprettelsen av og deltakelse i selskapet Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS. Tilsvarende vedtak ble gjort av Vest-Agder fylkeskommune i møte 28. oktober 2003. Tre dager senere ble Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS formelt stiftet, og styre for selskapet oppnevnt. Styret ble pålagt å stå for planlegging, prosjektering og bygging av et felles Teater- og Konserthus for Sørlandet i Kristiansand.

2004-2007

Arkitektkonkurransen ble utlyst i 2004, og 95 deltakere fra Europa, Nord-Amerika og Asia leverte inn sine arbeider. 14. februar 2005 ble vinnerutkastet, tegnet av det finske arkitektfirmaet ALA Architects, vedtatt lagt til grunn for gjennomføring av prosjektet. ALA Architects valgte å inngå et samarbeid med SMS Arkitekter i Kristiansand og dannet firmaet ALA Arkitekter AS. Gjennom 2005 og 2006 er tegninger og skisser blitt bearbeidet og optimalisert med spesielt fokus på akustikk og teaterteknikk. I juni 2006 ble skisseprosjektet fremlagt, og forprosjektet for Kilden ble påbegynt i august samme år.

Etter bystyrevedtak 13. september 2006 og fylkestingsvedtak 21. september 2006, ble det bestemt at kulturhusets navn skulle være Kilden IKS med undertittel Teater- og Konserthus for Sørlandet. Delprosjektene Infrastruktur og Parkeringshus ble utarbeidet og behandlet høsten 2006. Anbudene på Parkeringshus foreligger, og i august 2007 skal forhandlingene sluttføres. I februar 2007 startet arbeidet med å klargjøre tomten og mot slutten av året starter byggingen av parkeringshuset.

16. august 2007 behandlet styret i Kilden det endelige forprosjektet og samme høst ble anbudene på selve teater- og konserthuset sendt ut.

2011-2012

Høsten 2011 ble byggearbeidene ferdigstilt, og i januar 2012 åpnet Kilden dørene for publikum.