Dette er Kilden teater og konserthus

Kilden teater og konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av samfunnsengasjement gjennom Kilden Dialog og Kilden Digital.

I samspill med hverandre representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon, som også er et av landets største hus for scenekunst og musikk. Nesten 180 000 publikummere opplever hvert år rundt 800 konserter, forestillinger og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerer ca. 240 årsverk og 26 nasjonaliteter.

Bygget og arkitekturen

Kilden teater og konserthus sto ferdig i 2012, og har siden blitt belønnet for innovative, vakre og spennende løsninger. Byggteknisk og akustisk er konsertsalen en av Europas mest avanserte rom for levende musikk. Teatersalen muliggjør fullskalaoppsetninger av musikaler og storslåtte operaer. I kulissene skjuler det seg eksepsjonelle, høyteknologiske løsninger som gir regissører, scenografer og lyskunstnere et unikt spillerom.

Kilden har siden begynnelsen produsert og levert kunstopplevelser til et stort og begeistret publikum. Omkring 200 000 mennesker besøker hvert år bygget som rommer fire saler, med plass til 2270 publikummere.

Kunsten i Kilden

“Du skrider opp trappen og møter veggen. En fargesprakende overflate som en myldreplass for fantasien. Tonen er satt. La musikken spille. Det er bare å kaste seg ut i opplevelsene. Dette er for deg.”
Gro Kraft, KORO – Public Art Norway

Bærekraft i Kilden

Vi er opptatt av å redusere vårt miljøavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Bærekraft er et gjennomgående prinsipp i Kildens strategi for perioden 2021-2025 og har i flere år vært en integrert del av både sceneproduksjon, drift og beslutningsprosesser.

Sammen skal vi berøre og begeistre

Strategiplanen for perioden 2021 til og med 2025 ble vedtatt av Kildens styre 3. desember 2020 etter et omfattende forarbeid som har involvert styret, ledelse, ansatte, tillitsvalgte og eksterne samarbeidspartnere.

Våre eiere

Eierne av Kilden er Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Våre eiere

Andel

Kristiansand kommune

60%

Agder fylkeskommune

40%

Ta en virtuell tur