Kildens bærekraftsfokus

Bærekraft i Kilden

Bærekraft er et viktig tema for Kilden. Vi er opptatt av økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Vi ønsker å redusere vårt miljøavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Bærekraft er et gjennomgående prinsipp i Kildens strategi for perioden 2021-2025 og har i flere år vært en integrert del av både sceneproduksjon, drift og beslutningsprosesser. Fremover skal vi jobbe enda hardere med å spisse miljøtiltakene i tråd med FNs bærekraftmål.

3D printer som printer et orange objekt i verkstedet på Kilden

Scenografi & rekvisitt

Tiltakene i Kilden er ikke bare ord og sertifiseringer, men fundamentert i alle ledd i organisasjonen. Det starter allerede når en produksjon skal settes opp. Kilden har lagt til rette for å lage bærekraftig scenografi ved å oppfordre til bruk av materialer som kan gjenbrukes eller resirkuleres, i tillegg har vi også investert i 3D-printere som kan lage detaljer og rekvisitter med minimalt avfall og miljøavtrykk.

Verkstedet

Verkstedet, som står bak kulissene her i Kilden, tilrettelegger for gjenbruk av kulisser mellom forskjellige produksjoner. Kulisser som blir brukt i en forestilling kan med oppgraderinger få nytt liv i nye produksjoner. I noen tilfeller kan også kreasjonene fra verkstedet få nytt liv utenfor huset. 

I skrivende stund kan flere av våre tidligere kreasjoner se nytt lys på Europas største strandfest, Palmesus.

Kostymeavdelingen som står for Kildens vakre og spektakulære kostymer tenker gjenbruk hele veien, og når et kostyme har utspilt sin rolle her i Kilden doneres plagget til byens amatørteater hvor det får nytt liv.

Et stort insekt laget i metall som står på høye ben
Illustrasjonsbilde transport fra Galaksehopen

Transport

Vi har siden vi ble miljøfyrtårnsertifisert for første gang, lagt til rette for at våre ansatte og samarbeidspartnere skal reise så lite som mulig, så grønt som mulig. Derfor jobber vi for å erstatte fysiske møter med digitale møter så mye som mulig, og er det ikke mulig med digitalt møte søker vi alltid tog før fly, og sykkel før bil. 

Kilden har i samarbeid med våre gode naboer Kunstsilo og Knuden kulturskole tatt inititativ til klimavennlige transportløsninger og lagt til rette for en opplevelsesløype med visuelle og akustiske elementer med mål om at enda flere skal bruke beina fremfor bilen.

For at ansatte i Kilden skal oppfordres til å ta klimavennlige valg har vi også kjøpt inn elsykler som de ansatte kan låne for å se om sykkel kanskje kan erstatte bil.

Sosial bærekraft

Kilden ønsker at alle deler av befolkningen skal oppleve kunst og kultur av høy kvalitet og gjennom det være en del av et sosialt bærekraftig samfunn. Vi ønsker også å legge til rette for medskapende kunst der ulike grupper deltar sammen med våre profesjonelle krefter for å skape gode kunstopplevelser. Derfor har Kilden rabattordninger slik at flest mulig skal ha råd til å gå på forestillinger. Kilden har flere satsinger der vi bruker kunst og kultur for å skape bedre levekår og livskvalitet i vår landsdel og derfor er vi opptatt av å nå befolkningen i hele Agder med vår kunst, både fysisk og digitalt.

Et stort insekt laget i metall som står på høye ben
kyrre haugen Sydness som salteri i amadeus 2023

Økonomisk bærekraft

Kunst og kultur er en viktig del av vår felles økonomi. Kilden er en betydelig arbeidsgiver og skaper store direkte og indirekte økonomiske ringvirkninger. Kilden er også en viktig bidragsyter til å skape en attraktiv by og region som det er attraktivt å bo, arbeide og investere i. Vår innbyggerundersøkelse fra 2022 viste at nær 70% av Agders befolking mener at Kilden har gjort landsdelen mer attraktiv. Kilden bidrar også til at Kristiansand er et interessant reisemål for gjester fra inn- og utland. Kulturturister er noen av dem som bruker mest penger i lokalmiljøet de besøker.

Mat og miljø

Kilden har egen kantine og restaurant og lager mat til både ansatte, publikum og konferansedeltagere. 

Begge kjøkken har fokus på lokalprodusert kortreist mat og vil alltid etterstrebe å bruke økologiske varer der det er mulig. 

For å minimere matsvinn har Kilden blitt med i Appen «Too Good To Go» hvor restemat fra Kilden blir solgt til en svært billig penge via løsningen. Hver uke hentes det flere poser med mat til pris- og miljøbevisst befolkning i regionen. Matvarer med kort holdbarhet som blir laget i forbindelse med konferanser og arrangement går som oftest tilbake til kantinen for å bli solgt til en redusert pris. Kilden etterstreber å kaste så lite mat som mulig.

Kjøkkensjef Bjørn Egil lener seg over et bord og gjør klar mat til et arrangement

Videre

Vi fortsetter arbeidet i Kilden, dette er en pågående prosess som hele tiden utvikler seg og justerer seg i tråd med tilbakemeldinger, erfaringer og nye oppdateringer på teknologifronten.

Kilden har i en tid jobbet med å minimere strømbruk og har iverksatt en rekke ENØK-tiltak. Kildens Driftsavdeling vil i tiden fortsette arbeidet med smart styring av huset, utskiftning av utdaterte lyskilder og andre tiltak som vil begrense forbruket av strøm og varme.

I Kilden har vi en egen forslagskasse hvor små og store ideer blir postet. Blant annet er vi i gang med å utrede hvordan taket på Kilden, et ubrukt dødt areal, kan brukes til noe positivt. Forslagene er mange og forslag som både grønnsakshage, solcellepanel og bikuber har blitt nevnt.

Tiltak så langt

  • Klimapartner siden 2017

  • Miljøfyrtårnsertifisert (2018) (2021) (2022)

  • Arena for bærekraft (2020)

  • Kildens Bærekraftsgruppe (2017)

  • Too good to go (2020)

  • Strategi for bærekraftig utvikling (2020)

  • Digital preproduksjon (2021)

  • 3D-printer (2021)

Hvordan kan vi bli bedre?

Bærekraft

Skjema for å gi tilbakemelding om bærekraft og miljø til Kilden teater og konserthus

Navn
E-post
Skriv inn eposten din om du godtar at vi lagrer kontaktinformasjonen din. Vi deler ikke informasjon med andre aktører men kan ta kontakt om vi trenger ytterligere informasjon.
Har du innspill til hvordan Kilden teater og konserthus kan bli bedre på bærekraft, vi vil gjerne høre fra deg