Ungdomskilden

UngdomsKilden er vårt helt eget fordypningsprogram i teater for ungdom fra 13 til 19 år.


«Det er ikke en teaterskole, men kanskje en teaterførskole?
Det er Kildens satsing på unge som ønsker å prøve seg på en scene.
Det er en lykke å oppleve dem nå.»  

-Emil Otto Syvertsen, Fvn.no

Vår siste forestilling

UngdomsKilden spiller i GREASE våren 2024

Grease

Grease

Grease

Om undervisningen

UngdomsKilden har undervisning hver torsdag mellom 16.30 og 21.30, 2,5 time pr. gruppe.

I tillegg til ordinær undervisning med fast pedagog får elevene delta på workshops med andre scenekunstnere/skuespillere, og i den sammenheng kan det bli aktuelt med helgeøvinger. Når UngdomsKilden er med i større oppsetninger må det påberegnes perioder med øvinger hver dag. All undervisning er obligatorisk.

Om UngdomsKilden

Vi er av den oppfattelsen at teatertrening er verdifullt på alle livets scener, enten en skal være skuespiller, presentere noe i klasserommet eller være et empatisk medmenneske. Deltagelse i UngdomsKilden vil være med å utvikle ferdigheter, evne til innlevelse, og ikke minst utvikle et konstruktivt kunstkritisk blikk. Undervisningen er praktisk og prosessorientert. Deltakelse i UngdomsKilden skal skal gi elevene en tilhørighet til Kilden  og Kilden Teater og gi inngående kunnskap om teatermaskineriet.

Å være med i UngdomsKilden er ikke ensbetydende med å medvirke i en forestilling. Det varierer fra år til år om UngdomsKilden som helhet eller elevgruppe er med i teaterets produksjoner. 

UngdomsKilden er en del av Talent Sør – teater; Kilden og Knudens teaterfordypning. Gruppene i teater fordypningen (Musikal kompaniet, UngdomsKilden og Teaterfordypning) møtes jevnlig til felles aktiviteter og faglig påfyll i Knuden eller Kildens lokaler Knuden.

Tidligere forestillinger
 • 2016 Sound of Music – Kilden Teater 
 • 2016 Mot Uten Grenser – Kilden Dialog 
 • 2016 Snødronningen – Kilde Teater 
 • 2017 Vinnerne – Den Unge Scenen 
 • 2017 Gutta i Juletrehuset – Kilden Teater 
 • 2018 Svømmerne – Dramatikkfestivalen / gjennopptakelse Kilden Teater 
 • 2019 Kristiansand Nå – Kilden Teater 
 • 2019 Jegertimen – Den Unge Scenen  
 • 2019 Trolle – Kilden Teater 
 • 2020 En Julefortelling – Kilden Teater 
 • 2021 Nå – Den Unge Scenen  / gjennoopptakelse Kilden Teater 
 • 2022 Som Dere Vil – Kilden Teater  
 • 2023 Ordløs – Den unge scenen  
 • 2023 Villskudd – Kilden Teater
 • 2024 Snøsøstera – Kilden Teater
 • 2024 Grease – Kilden Kultur / Taran 

Promovideo laget i forbindelse med forestillingen “Som dere vil” 

Bli kjent med UngdomsKilden!

 • Linnea

 • Maria

 • William

 • Emma

 • Cailtin

 • Kaja

 • Emma

 • Mina

 • Eline

 • Christiane

 • Ariana

 • Naomi

 • Hennie

 • Eva

 • Marte

 • Hannah

 • Olava

 • Peder

 • Othilie

 • Mons

 • Samuel

 • Oda

 • Vidar

 • Reinert

 • Johannes

Ungdomskilden består av en flott gjeng med engasjerte ungdommer som elsker å stå på scenen. Les mer om instruktør, måloppnåelse og reglement her.

Vår instruktør

Vår instruktør heter Silje Hansen Flemmen! 

Silje er fast ansatt i Kilden som sang- og teaterpedagog og har særlig ansvar for Kildens satsing på barn og unge. Hun er prosjektleder og pedagog for UngdomsKilden og har gjennom dette hatt regi, utviklet forestillinger og vært involvert i en rekke produksjoner som pedagog i Kilden.

Forventet måloppnåelse
 • Utvikle scene- og samspillkompetanse og få kjennskap i ulike sceniske uttrykksformer.
 • Utvikle og forene kropp, stemme og tanke gjennom øvelser i skuespillerteknikk.
 • Utvikle evne til å reflektere rundt sin egen funksjon i det kollektive teaterarbeidet.  
 • Utvikle estetisk sans, skapende krefter og evnen til å se verdien i den kunstneriske teaterprosessen.
 • Utvikle kunnskap om teatermaskineriet – kunnskap om hvordan teatret fungerer som institusjon og hvordan ulike kunstnere samarbeider med andre i skapelsen av en forestilling. 

Undervisning i UngdomsKilden skal gi elevene et godt grunnlag for å søke seg videre til formell skuespillerutdanning. UngdomsKilden ble etablert med støtte fra stiftelsen Cultiva, og er et ledd i satsingen på kompetanseheving og talentutvikling i regionen.  

Reglement
 1. Undervisningen i UngdomsKilden er obligatorisk. Fordi undervisningen er kollektiv og prosessorientert er vi avhengige av at alle prioriterer oppmøte. Ditt fravær går utover egen læring og læringen til de andre i gruppen din. Husk derfor å alltid melde fra om sykdom på: ungdomskilden@kilden.com 
 2. Godkjent fravær gjelder sykdom eller helt spesielle tilfeller. Om elevene har ikke-godkjent fravær mer enn tre ganger, vil elevene kunne miste plassen i UngdomsKilden. 
 3. Det forventes at elevene forbereder seg om de har fått oppgaver eller lesestoff.  
 4. Mobiltelefoner tas ikke med inn i øvingsrommet.  
 5. I UngdomsKilden er det nulltoleranse for mobbing.  

      

     Kontakt oss gjerne på 

     ungdomskilden@kilden.com