Sparebanken Sør vil kjøpe instrumenter for 10 millioner

KSO-direktør Stefan Sköld og Sparebanken Sørs styreleder Stein Hannevik trives blant velklingende treinstrumenter. Men de beste strykeinstrumentene kan koste flere millioner kroner, og innkjøp av slike instrumenter er ofte ikke mulig å finansiere for orkestre og musikere. Når får KSO bidrag til dette fra Sparebanken Sør.

Banken har opprettet en stiftelse for å bygge opp en samling av kvalitetsinstrumenter fra de store instrumentmakere på 1700 – 1800 tallet. Instrumentene som ble laget i den perioden har en helt unik klang som blir rikere jo eldre instrumentene blir.

– Sørlandets beste strykere fortjener de beste instrumentene, sier styreleder Hannevik.

Han understreker at sparebanken har en sterk tradisjon for å gi gaver som skal bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Dette gjelder både innen idrett, kultur og andre samfunnsnyttige formål.

– Slike instrumenter som stiftelsen skal skaffe vil løfte ethvert orkester og vil fremover bli lånt ut til musikere i Kristiansand Symfoniorkester og til spesielt talentfulle musikere i landsdelen, forteller styrelederen.

– Denne gangen gjør vi et ekstra løft for musikklivet i landsdelen, og er sikker på at publikum også vil sette pris på dette, sier Hannevik.

Han forteller videre at hensikten er å øke interessen for klassisk musikk på Sørlandet, og bidra til å oppmuntre ungdom til å satse på en musikalsk karriere.

Stiftelsen Sparebanken Sør instrumentfond har et styre på fem som velges av bankens styre.

Direktør i Kristiansand Symfoniorkester, Stefan Sköld, er valgt som ett av to styremedlemmer fra KSO, og han mener banken nå bidrar til å styrke landsdelens symfoniorkester på en visjonær og generøs måte.

– Publikum kan glede seg til store musikalske opplevelser, sier Sköld.

Også Universitet i Agder berømmer satsningen.

-Gjennom oppbygging av en samling med førsteklasses gamle instrumenter leverer Stiftelsen Sparebanken Sør Instrumentfond et stort bidrag til arbeidet for klassiske musikktalenter og den videre utviklingen av det klassiske musikklivet i regionen.  Studieretning for klassisk musikk ved Universitetet i Agder samarbeider tett med Kristiansand Symfoniorkester, og anser instrumentfondets formål som meget verdifullt. Det sier Jørn Schau, ved studieretning for klassisk musikk, UiA.