UngdomsKilden

UngdomsKilden er et fordypningsprogram for teaterinteressert ungdom mellom 13 og 19 år.

Gjennom profesjonell undervisning og praktisk sceneerfaring, skal vi bidra til å utvikle og rekruttere flere lokale, profesjonelle scenekunstnere som kan fylle regionens scener med nytt innhold og nye uttrykksformer. I tillegg til undervisning, får elevene delta i workshops og oppsetninger med andre scenekunstnere og skuespillere. Programmet gir elevene et godt grunnlag for å søke seg videre til formell skuespillerutdanning.

UngdomsKilden har undervisning hver torsdag og er inndelt i aldersbestemte grupper.

  • Gruppe 1 har øvinger fra 16.30-19.00
  • Gruppe 2 har øvinger fra 19.00-21.50

I tillegg til ordinær undervisning kan det bli noen helgeøvinger og forestillinger som skal ses utenom oppsatt øvingstid. Når UngdomsKilden er med i større oppsetninger må det påregnes perioder med øvinger hver dag. Oppmøte er obligatorisk

UngdomsKilden har en semesteravgift på 750 kroner.

Målgruppa er ungdom fra Agder med særlig interesse for teaterfaget. Det arrangeres åpne opptaksprøver hvert år. I 2021 var opptaket 11. og 12. september.

UngdomsKilden ble etablert med støtte fra stiftelsen Cultiva, og er et ledd i satsingen på kompetanseheving og talentutvikling i regionen.

Ønsker du mer informasjon, send en e-post til ungdomskilden@kilden.com.