Kompetansesenter

Kilden Dialog er et kompetansesenter for medskapende kunst og sosial praksis. Vi utfordrer tradisjonelle oppfatninger om hva kunst kan være i et profesjonelt teater og konserthus.

Gjennom prosjektene våre skal vi inkludere og løfte frem amatører og marginaliserte grupper. I Kilden skal de få utforske ressursene – og spille ut talentene sin gjennom teater, dans, sang og musikk. Ofte i samspill med Kristiansand Symfoniorkester og Kilden Teater.

Når mennesker får ta del i en profesjonell kunstnerisk produksjon, kan det skapes varige inntrykk, både for den enkelte og for samfunnet. Derfor bruker vi kunsten som møteplass for dialog og demokrati.