Mehda Zolfaqari

Mehda Zolfaqari er en utøvende fortellerkunstner fra Oslo og medlem av Fortellerhuset, Norges eldste muntlige fortellergruppe.

Mehda har fortellerutdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), film- og journalistutdanning fra Edith Cowan University, Western Australia, og persisk fra Universitetet i Oslo. For tiden tar hun en mastergrad ved det Teologiske fakultetet (UiO), der hun undersøker bruk av fortellinger i sjelesorg (narrativ terapi). Mehda har medvirket i fortellerteatret Abraham i Bibelen og Koranen, produsert av Den kulturelle skolesekken og Drammen Sacred Music Festival; Kampen om Ordet, et trespråklig fortellerteater produsert av Fortellerhuset der nynorsk, samisk og persisk språk, toner og bevegelser møtes. I tillegg har hun vært drivkraften bak en rekke tospråklige forestillinger i regi av Fortellerhuset og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 

Mehda har jobbet tre år i NRK, blant annet i barneradioen RADIO SUPER. I tillegg har hun jobbet som historieforteller for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (morsmal.no). Hun har også jobbet mye med religiøse fortellinger i dialogarbeid. Sammen med bibelfortellere har hun satt opp forestillinger basert på fellesskikkelser i Bibelen og Koranen og turnert på skoler over hele landet. Høsten 2021 spilte Mehda i forestillingen Sheherazade – og ordet som varte i 1001 natt ved Kilden Teater. Våren 2022 er hun aktuell med forestillingen Historien om Maria i Koranen. Les mer om Mehda på https://mehda.no