Kilden Opera

Kilden Opera (tidligere Opera Sør) er en viktig tradisjonsbærer av den klassiske operaformen, men vi ønsker også i høy grad å være nyskapende. Vi mener at det å se gamle klassiske operaer på en ny måte ikke står i konflikt med det å være tradisjonsbærer. Kilden Opera produserer og formidler opera i ulike formater; fullskala operaer, operakonserter, musikkteater, kammeroperaer samt gjestespill. Vi knytter til oss kreative og anerkjente kunstnere som kan skape de gode kunstopplevelsene som når både et moderne publikum, så vel som det klassiske operapublikummet.  Kilden Opera fokuserer på at alle kunstnere vi inviterer til å arbeide i Kilden får optimale kunstneriske arbeidsforhold. Vi er også bevisst på å gi unge norske sangere mulighet til å vokse som operasangere i samspill med mer erfarne internasjonale sangere. Kilden Opera er en anerkjent, troverdig og respektert produsent og samarbeidspartner av musikkrelatert scenekunst.

Kilden Opera har siden 2008 vært under ledelse av Frøydis Emilie Lind, tidligere mangeårige leder av de Internasjonale Kirkefestspillene.

 

ADOPERA!

Kilden Opera er med i det nasjonale nettverket AdOpera!, som jobber med utvikling, produksjonskompetanse og formidling av moderne opera og musikkteater for seks av landets operavirksomheter. Nettverket forvaltes av Bergen Nasjonale Opera og finansieres over statsbudsjettet.

Virksomheten til AdOpera! er tredelt: Utvikling for å styrke den kreative kompetansen til opphavsmenn og produsenter; produksjon for å utvikle kompetanse gjennom samarbeid mellom partene; og et forum for å styrke medlemmenes kunnskap om moderne opera.

Siden nettverket ble opprettet i 2004 har AdOpera! produsert en rekke verker.