Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS takker følgende samarbeidspartnere og bidragsytere:

Hovedsamarbeidspartner

Andre samarbeidspartnere

Kilden er realisert med bidrag fra: