Styret og eiere

Er du en representant fra media, og ikke finner den informasjonen du trenger på vår nettside, vennligst ta kontakt med en av våre kontaktpersoner på denne siden.

Møtekalender

 • Styremøte 01-2024, 15. februar.

 • Representantskapsmøte 01-2024, 16. februar

 • Styremøte 02-2024, 25. april

 • Representantskapsmøte 02-2024. 2. mai

 • Styremøte 03-2024, 13. juni

 • Styremøte 04-2024, 11. – 12. september

 • Styremøte 05-2024, 21. november

 • Representantskapsmøte 03-2024, 21. november

Styret

 • Grete Faremo – Styreleder

 • Kurt Mosvold – Nestleder

 • Marit Wergeland

 • Per Fronth

 • Mette Gundersen

 • Tor Anders Aadalen  (ansattrepresentant)

 • Edda Laurina Stix (ansattrepresentant)

 • Carl Roger Øivand Aaslie (ansattrepresentant)

Varamedlemmer

 • Per Elias Drabløs

 • Emma Lind

 • Ismail Ahmed Mahammed 

 • Jasper Havelaar (ansattrepresentant)

 • Nina Ruud (ansattrepresentant)

 • Silje Hansen Flemmen (ansattrepresentant)

Organisasjonskart Kilden teater og konserthus