Kilden Kultur

Kilden Kultur programerer og formidler gjestespill og konserter som et supplement til Kildens egne kunstproduserende enheter. Denne avdelingen sikrer med det et mangfold av lokale, nasjonale og internasjonale oppsetninger, med en felles målsetning om å bringe bredden av kvalitetsmusikk og -scenekunst ut til publikum i regionen.

I samarbeid med de øvrige produsentene i kunsthuset, tilrettelegger også Kilden Kultur for eksterne produsenter. Her skal det være rom for både verdensstjerner og amatører. Årlig har Kilden Kultur ansvar for mange arrangementer, fordelt på egne og andres produksjoner.

Kildens saler med scener, teknisk utstyr og kompetanse på internasjonalt nivå står tilgjengelig for et vidt spekter av utøvere. Det er også mulig å leie salene i Kilden teater og konserthus til kurs og konferanser.

Det er og skal være høyt under taket i Kilden. Mangfoldet av kulturinntrykk og kunstneriske uttrykk er et sunnhetstegn. Et blomstrende kunst- og kulturliv er noe av det som konstituerer oss som mennesker og er med på å forme livene våre. Denne samfunnsdugnaden skal Kilden delta i.

Kilden Kultur ledes i dag av Daniel Stamnes.

Eksterne produsenter kan enten leie seg inn og benytte Kildens saler for sitt arrangement, eller kjøpe inn produksjoner som vi ønsker å formidle til publikum. 

Kontakt oss for informasjon eller uforpliktende tilbud om leie av våre scener.

Daniel Stamnes

Leder Kilden Kultur

+ 47 92 03 61 38

daniel.stamnes@kilden.com

Ørjan Wremer

Prosjektleder

+47 952 11 160

orjan.wremer@kilden.com

Lillian Nepstad

Prosjektleder

+47 97 53 15 03

lillian.nepstad@kilden.com