LivsKilden – kunst i samfunnet

 Seminaret har som mål å gi innsikt i hvordan kunst og kultur er sentrale bidragsytere til helse, livskvalitet, verdiskapning og samfunnsutvikling. Men også hvordankunsten tar opp i seg og blir påvirket av omgivelsene.  

Kunst endrer liv, og livet endrer kunsten.

De aller fleste kunst- og kulturarbeidere er klar over kraften som ligger ikunsten, og bruker den aktivt for å utfordre og berøre omverdenen. På en rekke samfunnsområder og i mange profesjoner tar man i dag i bruk kunstneriske virkemidler for å oppnå resultater. Med LivsKilden ønsker vi å inspirere til innovative samarbeid på tvers av fagfelt og virksomheter, og til nye allianser og nettverk, regionalt og nasjonalt.

 LivsKilden er et samarbeid mellom Kilden Teater- og Konserthus og SørlandetSykehus med Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse (ABUP). LivsKilden er et Kilden Dialog-prosjekt.