Kilden Dialog

Kilden Dialog er samfunnsprosjektet til Kilden teater og konserthus. Vi tror kunst og kultur kan bidra til livskvalitet, mellommenneskelig forståelse, verdiskaping og samfunnsutvikling. Derfor strekker vi hånden utover scenekanten og inviterer flere til å skape kunst sammen med oss.

Kilden Dialog er et kompetansesenter for inkludering og samskapende kunst. Vi utfordrer tradisjonelle oppfatninger om hva kunst kan være i et profesjonelt teater og konserthus.

Gjennom prosjektene våre skal vi inkludere og løfte frem amatører og marginaliserte grupper. I Kilden skal de få utforske ressursene – og spille ut talentene sin gjennom teater, dans, sang og musikk. Ofte i samspill med Kristiansand Symfoniorkester og Kilden Teater.

Når mennesker får ta del i en profesjonell kunstnerisk produksjon, kan det skapes varige inntrykk, både for den enkelte og for samfunnet. Derfor bruker vi kunsten som møteplass for dialog og demokrati.

Hver uke kommer deltakere i alderen 8 til 85 år til Kilden for å være med i UngdomskildenKilden Lørdagsskole, og Seniorkoret Sølvstrupene. I tillegg deltar opp mot 200 hundre barn og unge i våre store produksjoner Spor og Fargespill.  Kilden Dialog har et utstrakt samarbeid med skoler, institusjoner og organisasjoner på Sørlandet, blant annet Kirkens Bymisjon i prosjektet Fotspor.

Vi deler også våre kunstproduksjoner med dem som selv ikke kan oppsøke tilbudet i teater- og konserthuset. Gjennom digital overføring av bilde og lyd får eldre på syke- og pleieinstitusjoner oppleve noen av våre konserter og forestillinger.