AdOpera!

Opera Sør er med i AdOpera! nettverket.

AdOpera! er et nasjonalt nettverk av operaprodusenter med formål å styrke utvikling, produksjonskompetanse og formidling av moderne opera og musikkteater, med vekt på norske verk.

AdOpera! består av:

Virksomheten er tredelt:

  • Utvikling
  • Produksjon
  • Forum

AdOpera! utvikling har som mål å styrke den kreative kompetansen til opphavsmenn og produsenter gjennom workshops og rådgivning.

AdOpera! produksjon skal utvikle kompetanse gjennom produksjonssamarbeid mellom partene i AdOpera!

AdOpera! forum skal styrke medlemmenes kunnskap om moderne opera gjennom seminarer, gjesteforelesere og besøk til utvalgte nøkkelinstitusjoner innenfor operafeltet.

 

Siden nettverket ble opprettet i 2004 har AdOpera! produsert 13 operaverk:

2004: «Frøken Julie» av Antonio Bibalo

2005: «Inside Your Mouth, Sucking the Sun» av Niels Rønholdt og Signe Klejs

          «Ophelias: Death by Water Singing» av Henrik Hellstenius og Cecilie Løveid

2006: «Ibsens smårips» av Jon Øyvind Ness og «September» av Eivind Buene

2007: «Lirendreieren» av Magne Hegdal og Alfred Sinding-Larsen

          «The Man Who Mistook His Wife For a Hat», av Michael Nyman og Christopher Rawlence

           (Oliver Sachs)

2008: «Melancholia» av Georg Friedrich Haas og Jon Fosse

2009: «Hypermusikal» av Glenn Erik Haugland og Hridi Tronsmo

          «Ophelias: Death by Water Singing» av Henrik Hellstenius og Cecilie Løveid

2010: «Veslefrikk» av Knut Vaage og Torgeir Rebolledo Pedersen

2011: «Et nytt requiem» – Mozarts Rekviem som musikkteater

2012: «Pelleas og Melisande» av Claude Debussy

2014: «Påske» av Gisle Kverndokk og Aksel-Otto Bull

2015: «Nora» av Du Wei og Jon Fosse

AdOpera! forvaltes av Bergen Nasjonale Opera og finansieres via selskapets tilskudd over statsbudsjettet.