Fargespill

Fargespill samler 100 barn og unge fra 30 nasjoner i kraftfull musikalsk formidling på scenen i Kilden.

Komponister, musikere, koreografer, lys- og lyddesignere, scenografer og instruktører ivaretar den profesjonelle rammen for forestillingen. De unge deltakerne setter selv premissene for innholdet; de velger hvilke historier som skal fortelles og hvordan disse best formidles gjennom dans og musikk. På den måten blir Fargespill nære, musikalske møter med unge menneskers liv.

Vi tror kunst og kultur kan bidra til livskvalitet, mellommenneskelig forståelse, verdiskaping og samfunnsutvikling. Fargespill er en arena der barn og unge får oppleve mestring og bygge gode sosiale relasjoner uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

Forestillingene utvikles og produseres hos oss, og er et eksempel på hvordan Kilden Dialog jobber som kompetansesenter for medskapende kunst og sosial praksis.

Fargespill Kristiansand er et samarbeidsprosjekt med Kristiansand Kulturskole, Kongsgård Skolesenter, Universitetet i Agder og ulike grunnskoler i Kristiansand. Cultiva bidro til etableringen av prosjektet (2014-2017). Konseptet er opprinnelig hentet fra Stiftelsen Fargespill i Bergen.

Fargespill Kristiansand er gjennomført i 2015, 2017 og 2019.

Ønsker du mer informasjon, send en e-post til elisabeth.lindland@kilden.com.

Les mer: www.fargespill.no

Fargespill 2018

Fargespill 2016

Fra prøvene 2014