Inspirasjonssamlinger for ledere

Ledelse handler om å bruke seg selv som verktøy for å skape verdi gjennom andre. Det forutsetter at du kjenner deg selv, og er klok på hvordan samhandle med andre.

Mennesket har gjennom årtusener spilt teater og skapt kunst for å fremme menneskets erkjennelse og utvikling. Kunsten har en egen evne til å berøre og åpne opp rom vi ellers ikke ville vært i kontakt med. Den får oss til å se virkeligheten og oss selv på nye måter.

Lederprogram

Kilden og psykologspesialist og lederutvikler Mariann Crantz tilbyr et lederprogram over 4-8 halve dager. Programmet bruker kunstens kraft i kombinasjon med teori og forskning på ledelse. Samlingene gjennomføres i Kilden og husets mange scener, oppsetninger og rom vil utgjøre en sterk ramme. Det vil bli som å tre inn i en annen verden for en halv dag, og la seg bevege av sentrale menneskelige temaer tett på skuespillere, musikere og scenekunsten.

Hver samling inneholder faglige innlegg for utvikling i lederrollen, kunstneriske innslag, og gruppeøvelser og grupperefleksjon. Alt som tematiseres vil konkretiseres i oppgaver og øvelser for praktisk nytteverdi i det daglige. Samlingene vil bestå av tre timers faglig og kunstnerisk innhold etterfulgt av lunsj.

Bilde av Mariann Ovesen Crantz.

Samlinger

Å SKAPE ØNSKET KULTUR

31. mai

Kultur påvirker og gjennomsyrer små og store handlinger i organisasjoner hver dag. I alle organisasjoner er det funksjonelle og dysfunksjonelle kulturtrekk. Hvordan få fram kompetansen hos medarbeidere, og det beste i mennesket? Det sies at kultur spiser strategien til frokost. Denne samlingen skal handle om å bli klar over kulturen i organisasjonen; Hva som er bra som bør forsterkes? Hva bør endres? Hvilke påvirkningsstrategier kan jeg benytte for å skape ønsket kultur?

TEAMFUNGERING OG Å “SPILLE HVERANDRE GODE”

20. september 2023

For å lykkes med å nå virksomhetens målsettinger er det avgjørende at ansatte samarbeider godt. Det er ønskelig å få fram den forskjellige kompetansen hver enkelt innehar, for å finne de beste løsningene. Forskjellighet er imidlertid vanskelig, og vi havner lett i uenighet og «argumentasjonsklisteret». I stykket Amadeus ser Salieri på Mozart som en konkurrent,
heller enn samarbeidspartner, akkurat som det er lett å forsvare eget ståsted i en organisasjon. Hvordan ser ekte teamfungering ut, hvor vi mestrer å lære av hverandre? Representant for kunstnerisk ledelse i Amadeus vil bidra med sin innsikt i å få medvirkende til å «spille hverandre gode».

Hva skal til for å bli en lærende organisasjon? 

22. november 2023

Utviklingen i det moderne samfunnet skjer i en rask hastighet, og organisasjoner må mestre å være lærende for å svare på fremtidens behov. Å være i endring og fokus på stadig forbedring er den nye normalen. I stykket Snøsøstera møter vi Julian som er i sorg etter å ha mistet sin storesøster. Han møter imidlertid den unge Hedvig og lærer en alternativ måte å takle utfordringer på. En viktig del av å være lærende handler om å være åpen for tilbakemeldinger. Hvordan gå fra «push» til «pull», og skape et miljø hvor folk VIL ha tilbakemeldinger, ber om det selv, og vil lære? Hva skal til for å gå fra motstand mot endring, til å være sulten på vekst og læring?

Kontaktperson

Anne Kristin Tjørve Bjelland
anne.kristin.bjelland@kilden.com
Mobil: 907 36 238

Bilder fra samlingene

Mann i mørk dress som står på en scene og snakker til en forsamling. På scenen er det gult gulv og gule blomstre.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

Bilde av dekket bord med tente hvite stearinlys

Foto: Silje Mikalsen

Bilde av mann i mørk dress som står en tavle og snakker.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

En gruppe mennesker sitter rundt runde bord med hvite duker.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

Mennesker som sitter på en scene. Over scenen henger det en stor lysende lampe av hvite lakener.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

En gruppe mennesker som sitter på stoler i en halvsirkel på scenen. En mann står og prater til forsamlingen.

Regissør Tomas Glans i scenografien til forestillingen Amadeus

Kvinne med langt hår som snakker engasjert og holder papirer i hånda.

Valborg Frøysnes, teatersjef i Kilden. Foto: Jacob Buchard

Kvinne med langt lyst hår i flette. Hun står på en scene dekket med snø.

Mariann Crantz. Foto: Silje Mikalsen

En gruppe mennesker som sitter på stoler i en halvsirkel på scenen. En kvinne står og prater til forsamlingen.

Mariann Crantz

Et menneske sitter på kne med ansiktet vendt bort fra oss. I bakgrunnen skimtes et skyggespill av mørke siluetter.

Utdrag fra «En julefortelling» – Fra samlingen i desember 2020. Foto: Silje Mikalsen

En gruppe mennesker som sitter på stoler på en teaterscenen. En mann i rød frakk står og prater til forsamlingen.

Skuespiller Kyrre Haugen Sydness som W. A. Mozart

Bilde av en skuespiller som står mellom to furutrær. Publikum skimtes i bakgrunnen.

Fra inspirasjonssamlingen i februar 2020. Foto: Jacob Buchard