Inspirasjonssamlinger for ledere

Ledelse handler om å bruke seg selv som verktøy for å skape verdi gjennom andre. Det forutsetter at du kjenner deg selv, og er klok på hvordan samhandle med andre.

Mennesket har gjennom årtusener spilt teater og skapt kunst for å fremme menneskets erkjennelse og utvikling. Kunsten har en egen evne til å berøre og åpne opp rom vi ellers ikke ville vært i kontakt med. Den får oss til å se virkeligheten og oss selv på nye måter.

Lederprogram

Kilden og psykologspesialist og lederutvikler Mariann Crantz tilbyr et lederprogram over 4-8 halve dager. Programmet bruker kunstens kraft i kombinasjon med teori og forskning på ledelse. Samlingene gjennomføres i Kilden og husets mange scener, oppsetninger og rom vil utgjøre en sterk ramme. Det vil bli som å tre inn i en annen verden for en halv dag, og la seg bevege av sentrale menneskelige temaer tett på skuespillere, musikere og scenekunsten.

Hver samling inneholder faglige innlegg for utvikling i lederrollen, kunstneriske innslag, og gruppeøvelser og grupperefleksjon. Alt som tematiseres vil konkretiseres i oppgaver og øvelser for praktisk nytteverdi i det daglige. Samlingene vil bestå av tre timers faglig og kunstnerisk innhold etterfulgt av lunsj.

Bilde av Mariann Ovesen Crantz.

Samlinger


Effektiv teamledelse

29. september 2021
Samling kl. 11-15, inkl. lunsj

Ledelse er ikke et sololøp. Resultater skapes sammen med andre. Hvordan få forskjellige mennesker til å fungere godt sammen og «spille hverandre gode»? Mozart og Salieri er rivaler i stykket Amadeus. Det står i sterk kontrast til hvordan samarbeid og teamfungering må til for at verkene de lager skal få hjerter til å danse.

En regissør må få forskjellige mennesker til å interagere perfekt. Samlingen handler om hvordan skape effektiv teamfungering og viktigheten av psykologisk trygghet. Regissør, skuespillere fra Amadeus og musikkens kraft, i kombinasjon med teori og forskning på teamutvikling, benyttes for en dypere utforskning av tematikken.

RETORIKK OG STERK FORMIDLING

26. november 2021
Samling kl. 9-12, lunsj kl. 12

Teateret og demokratiet har opphav samme sted: i Athen. Det greske demokratiet var et radikalt styresett, der alle frie borgere kunne bli ledere. Dermed ble kunsten å tale for å overbevise, retorikken, viktig. En leders viktigste verktøy er evnen til å engasjere og få andre med på fremtidens retning. 

Retorikk er ikke fine fraser, det er heller forståelsen av hva som gjør en taler troverdig. Tidlig ble spørsmålet stilt: Kan man egentlig tale godt uten selv å være god?  På denne samlingen vil lederne få innsikt og retorikktrening av en skuespillers trente øye. Etos, logos og patos utgjør byggesteiner i denne samlingen, men også å bruke seg selv som instrument, med kropp og stemme, for å lykkes.

Frank Jørstad er skuespiller og foreleser i retorikk og vi veilede oss gjennom samlingen. Faglig ansvarlig for programmet er psykologspesialist Mariann Crantz.

ROLLEBEVISSTHET OG ROLLESKAPING

31. mars 2022
Samling kl. 11:30 – 15:30, lunsj kl. 11:30

En skuespiller skal møte enhver rolle med et åpent sinn, leve seg inn i en karakter og skape et troverdig menneske utenfor seg selv. Til lederrollen er det et hav av forventninger, og ingen leder oppfyller alle. Å passivt etterligne andres lederstil er neppe noe godt svar. Du må selv forme en rolle der du aktivt bruker det beste av deg selv.

Denne samlingen handler om rollebevissthet, å aktivt skape lederrollen, og hva vi kan lære av skuespillere, som hele tiden må skape seg en rolle og gjøre den til sin. Hva er deres innsikter og hemmeligheter? Kostymer og rekvisitter vil være en aktiv del av dagen.

Kraften i å definere virkeligheten

29. september 2022

Ledelse handler om å skape mening. Gode ledere har sterke, gjennomtenkte fortellinger om hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvor vi skal. Det finnes gode og dårlige fortellinger i organisasjoner. Måten lederen definerer virkeligheten på, utløser tilhørende handlinger blant medarbeidere. I operaen Don Giovanni med musikk av Mozart settes forskjellige virkelighetsforståelser opp mot hverandre. I faglitteraturen sies at den sterkeste fortellingen vinner.

Denne samlingen handler om narrativ ledelse og hvordan skape resultater gjennom å definere virkeligheten. En skuespiller er ekspert på formidling og fortellerkunsten, så hva er ikke bedre enn å lære om dette i Kildens vakre omgivelser?

Håndtering av emosjoner og det relasjonelle landskapet

16-18. november 2022

Ledere står i mange situasjoner der positive og negative følelser er i sving. Vi lever våre liv i organisasjoner, og er menneskelige i møte med skuffelser, uenighet, tilbakemeldinger, konflikt osv. Hvordan skal man som leder håndtere egne og andres følelser? På hvilken måte påvirker de tidlige relasjonelle erfaringer hvordan vi forholder oss til nye erfaringer? På denne samlingen gis kunnskap om det emosjonelle landskapet, og viktigheten av validering og å kunne møte følelser på en god måte.

Bilder fra samlingene

Mann i mørk dress som står på en scene og snakker til en forsamling. På scenen er det gult gulv og gule blomstre.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

Bilde av dekket bord med tente hvite stearinlys

Foto: Silje Mikalsen

Bilde av mann i mørk dress som står en tavle og snakker.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

En gruppe mennesker sitter rundt runde bord med hvite duker.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

Mennesker som sitter på en scene. Over scenen henger det en stor lysende lampe av hvite lakener.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

En gruppe mennesker som sitter på stoler i en halvsirkel på scenen. En mann står og prater til forsamlingen.

Regissør Tomas Glans i scenografien til forestillingen Amadeus

Kvinne med langt hår som snakker engasjert og holder papirer i hånda.

Valborg Frøysnes, teatersjef i Kilden. Foto: Jacob Buchard

Kvinne med langt lyst hår i flette. Hun står på en scene dekket med snø.

Mariann Crantz. Foto: Silje Mikalsen

En gruppe mennesker som sitter på stoler i en halvsirkel på scenen. En kvinne står og prater til forsamlingen.

Mariann Crantz

Et menneske sitter på kne med ansiktet vendt bort fra oss. I bakgrunnen skimtes et skyggespill av mørke siluetter.

Utdrag fra «En julefortelling» – Fra samlingen i desember 2020. Foto: Silje Mikalsen

En gruppe mennesker som sitter på stoler på en teaterscenen. En mann i rød frakk står og prater til forsamlingen.

Skuespiller Kyrre Haugen Sydness som W. A. Mozart

Bilde av en skuespiller som står mellom to furutrær. Publikum skimtes i bakgrunnen.

Fra inspirasjonssamlingen i februar 2020. Foto: Jacob Buchard

Kontaktperson

Anne Kristin Tjørve Bjelland
anne.kristin.bjelland@kilden.com
Mobil: 907 36 238