Inspirasjonssamlinger for ledere

Ledelse handler om å bruke seg selv som verktøy for å skape verdi gjennom andre. Det forutsetter at du kjenner deg selv, og er klok på hvordan samhandle med andre.

Mennesket har gjennom årtusener spilt teater og skapt kunst for å fremme menneskets erkjennelse og utvikling. Kunsten har en egen evne til å berøre og åpne opp rom vi ellers ikke ville vært i kontakt med. Den får oss til å se virkeligheten og oss selv på nye måter.

Lederprogram

Kilden og psykologspesialist og lederutvikler Mariann Crantz tilbyr et lederprogram over 4-8 halve dager. Programmet bruker kunstens kraft i kombinasjon med teori og forskning på ledelse. Samlingene gjennomføres i Kilden og husets mange scener, oppsetninger og rom vil utgjøre en sterk ramme. Det vil bli som å tre inn i en annen verden for en halv dag, og la seg bevege av sentrale menneskelige temaer tett på skuespillere, musikere og scenekunsten.

Hver samling inneholder faglige innlegg for utvikling i lederrollen, kunstneriske innslag, og gruppeøvelser og grupperefleksjon. Alt som tematiseres vil konkretiseres i oppgaver og øvelser for praktisk nytteverdi i det daglige. Samlingene vil bestå av tre timers faglig og kunstnerisk innhold etterfulgt av lunsj.

Bilde av Mariann Ovesen Crantz.

Samlinger

Samhandling i organisasjoner 

15. februar

I Shakespears stykke velger Rome og Julie å gi hverandre kjærlighet, selv om familiene deres er i konflikt. I organisasjoner har vi mennesker et valg. Lønner det seg å gi uten å tenke på om du får noe tilbake? Eller vil det være en fordel å gi til de du får noe tilbake i fra og ha en matchende-tilnærming? Eller er det best å fokusere på egne oppgaver og hva du trenger for å utføre de? Adam Grant har forsket på sosiale strategier i organisasjoner og overasket med sine funn. Denne samlingen handler om å få en økt forståelse for samhandling i organisasjoner og velge strategier som gir sterkere resultater for deg og din organisasjon.   

Illustrasjon av nøkkel

Kommunikasjon som nøkkelen til god ledelse

25. april

I stykket Grease spilles sterk polarisering mellom grupperinger ut, og det blir tydelig hvor vanskelig det kan være å nå hverandre på tvers av ulike ståsteder. I organisasjoner kan vi bli uenige og stå fast mening-mot-mening. Denne samlingen tar tak i hvordan du effektivt kan kommunisere for å nå de beste løsningene, og unngå dårlige spiraler. Scenekunstnere er drillet i det kommunikative landskapet, og kombinert med en psykologspesialists fagkunnskap belyses: Hvordan få til samtaler og diskusjoner som gir effektive løsninger? Hvordan forstå forskjellighet? Hvordan lytte selv om du er uenig? Hvordan være tydelig på ditt eget budskap og skape fremtidens løsninger, uten å vekke forsvar og konflikt? God kommunikasjon kjennetegner godt lederskap og gir sterke resultater. 

illustrasjon av en figur som blir påvirket av omverden

Makt, påvirkning og innflytelse 

17. oktober

Denne samlingen handler om påvirkning og gjennomslagskraft! Hensikten er å styrke deg som leder i å få utrettet det som er viktig for deg og din organisasjon. Ledelse handler om å få beveget andre til å trekke i ønsket retning, og for å få til dette må du både forstå landskapet av sosial innflytelse og mestre kunsten å påvirke andre for å få gjennomslag for det du ønsker. Enten du ønsker å få medarbeidere til å jobbe mer effektivt, få gjennomslag for en viktig sak, få implementert strategiske målsettinger, skape forståelse for dine synspunkter eller få til noe annet, så berører det tema makt, påvirkning og innflytelse. Denne samlingen vil gi forståelse og strategier for at du i større grad skal få til det du ønsker.

illustrasjon av en figur i endring

Endringsledelse og kraften  i løsningsorientert tilnærming

5. desember

Den gamle grinebiteren Ebenezer Scrooge i Charles Dickens En julefortelling har slett ikke tenkt å endre seg. Tre spøkelser, fra fortiden, nåtiden og fremtiden, får ham på andre tanker – og han klarer til slutt å bli en bedre versjon av seg selv. Ledere må være opptatt av endring – og for å endre andre, må også du endre deg selv. I kulissene til «En julefortelling» tar vi deg med på en reise med refleksjoner rundt hvor du kommer fra, hvor du er nå, og hvor du ønsker å strekke deg inn i en ønsket fremtid. I tillegg vil løsningsorientert tilnærming gi et nyttig verktøy for å fremme endring hos medarbeidere. Denne samlingen handler om utvikling i rollen, endringsledelse og kraften i et løsningsorientert fremtidsperspektiv.

Kontaktperson

Anne Kristin Tjørve Bjelland
anne.kristin.bjelland@kilden.com
Mobil: 907 36 238

Bilder fra samlingene

Mann i mørk dress som står på en scene og snakker til en forsamling. På scenen er det gult gulv og gule blomstre.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

Bilde av dekket bord med tente hvite stearinlys

Foto: Silje Mikalsen

Bilde av mann i mørk dress som står en tavle og snakker.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

En gruppe mennesker sitter rundt runde bord med hvite duker.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

Mennesker som sitter på en scene. Over scenen henger det en stor lysende lampe av hvite lakener.

Fra inspirasjonssamlingen, november 2021.

En gruppe mennesker som sitter på stoler i en halvsirkel på scenen. En mann står og prater til forsamlingen.

Regissør Tomas Glans i scenografien til forestillingen Amadeus

Kvinne med langt hår som snakker engasjert og holder papirer i hånda.

Valborg Frøysnes, teatersjef i Kilden. Foto: Jacob Buchard

Kvinne med langt lyst hår i flette. Hun står på en scene dekket med snø.

Mariann Crantz. Foto: Silje Mikalsen

En gruppe mennesker som sitter på stoler i en halvsirkel på scenen. En kvinne står og prater til forsamlingen.

Mariann Crantz

Et menneske sitter på kne med ansiktet vendt bort fra oss. I bakgrunnen skimtes et skyggespill av mørke siluetter.

Utdrag fra “En julefortelling” – Fra samlingen i desember 2020. Foto: Silje Mikalsen

En gruppe mennesker som sitter på stoler på en teaterscenen. En mann i rød frakk står og prater til forsamlingen.

Skuespiller Kyrre Haugen Sydness som W. A. Mozart

Bilde av en skuespiller som står mellom to furutrær. Publikum skimtes i bakgrunnen.

Fra inspirasjonssamlingen i februar 2020. Foto: Jacob Buchard