Jimmy Carr: Terribly Funny

Kilden Kultur

Kommende forestillinger

  • Ingen kommende forestillinger

Arrangement flyttes // Dette arrangementet flyttes dessverre grunnet personlige årsaker. Vi jobber med å finne en ny dato. Billettene blir automatisk flyttet til ny dato. Ny dato vil bli varslet på e-post/SMS. 

Chambers Touring Ltd & Feelgood&iStage AS presenterer: 

Jimmy Carr: Terribly Funny

Jimmy’s brand new show contains jokes about all kinds of terrible things.
Terrible things that might have affected you or people you know and love.
But they’re just jokes – they are not the terrible things.
Having political correctness at a comedy show is like having health and safety at a rodeo.
Now you’ve been warned, buy a ticket.

Jimmys helt nye show inneholder humor angående alle mulige forferdelige ting. Forferdelige ting som kan ha skjedd med deg eller personer du kjenner og er glad i, men det er kun humor – det er ikke forferdelige ting. Å være politisk korrekt på et humor show er som å ha HMS på en bygdefest. Nå har du blitt advart, kjøp en billett nå!

Kjøp billetter