Gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til Kilden Digital

Representanter fra Kilden og SR-Bank

Kilden teater og konserthus har i ti år levert kulturinnhold digitalt til omsorgsinstitusjoner i Kristiansand gjennom Kilden Digital. Nå har Kilden Digital fått øremerkede midler fra Sparebankstiftelsen SR Bank for å lansere satsingen ut i resten av Agder, og Rogaland.

– Vi er stolte over at overskuddet fra SpareBank 1 SR-Bank bidrar til et godt kulturtilbud til de eldre der de er, sier Rune Nilssen, lokalbanksjef i SR-Bank, Kristiansand.

Den nye satsingen hadde ikke vært mulig uten gaven fra SR-Bank kan Kilden meddele, og de som til slutt vil dra nytte av tilbudet vil være beboere på eldresentre. SR-Bank har sterk tilhørighet til både Rogaland og Agder, og det foreligger konkrete planer om å utvikle konseptet vestover mot Rogaland, i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester.

– Kilden har gjennom «Kilden Ut i Agder» allerede flyttet scenekanten fysisk ut i regionen til en større publikumsgruppe og tilbudt kultur til kommunene i hele Agder. Med denne digitale satsingen vil tilstedeværelsen styrkes ytterligere og gi kulturopplevelser også til de som ikke kan delta fysisk, i både Agder og Rogaland, sier innholdsprodusent David Holme i Kilden Digital.

Etter ti år med Kilden Digital er det mange tusen timer med kulturinnhold som har blitt konsumert av regionens eldre og mange erfaringer har blitt høstet. David forteller om pleiere og pårørende som melder at flere av beboerne gjerne stiller i dress og kjole når en symfonikonsert skal nytes.

– Vi har svært gode tilbakemeldinger på tilbudet. Etter ti år med kulturformidling til bo- og omsorgssentrene har vi en god forståelse for hva vårt publikum vil ha, og det skal vi fortsette med å gi dem, fortsetter David.

I disse dager kontakter Kilden kommuner i Agder for å informere om tilbudet som vil lanseres i løpet av 2023.