Kilden 10 år: Et kulturelt tidsskifte

Bilde av Kilden-bygget i solnedgang og blå himmel over.

Bilde: Olav Breen

Det er svært mange organisasjoner og personer som har vært med å skape det Kilden er i dag, alt fra visjonære politikere og administrative ledere som våget å tenke stort, via alle som bidro i byggeprosjektet, til ansatte og engasjerte som har skapt innholdet i Kilden.

Kilden er et kulturbygg som i utseende og innhold er enestående i Norge. Innholdsmessig er Kilden en nyskapning i norsk kulturliv fordi vi har smeltet sammen et teater, et symfoniorkester, en opera og et kommunalt kulturhus. Oppgaven i Kilden er å respektere hver enkelt kunstform og skape sterke fagmiljøer som tilbyr store opplevelser innen symfonisk musikk, teater og opera – samtidig som vi tilbyr unike produksjoner på tvers av kunstformer.

Nasjonalt toppsikte

Kilden ble realisert med både lokale og statlige midler, innenfor budsjett og tidsramme. Kristiansand og Sørlandet fikk et moderne scenehus med potensiale til å bokstavelig talt spille seg inn i det nasjonale toppskiktet.

Med noen få unntak er det bred politisk enighet i Norge om å bruke penger på kvalitetskultur, også i vår landsdel. Kultur bidrar til å formidle historien og verdier. Samtidig skal kunsten provosere og glede. Den tolker fortiden og former fremtiden. Kunst og kultur er viktige byggesteiner i et demokratisk samfunn med ytringsfrihet.  I gamle dager var det ved hoffene og i de aller største byene at det fantes symfoniorkestre og teaterensembler med høy kvalitet. Fordi det offentlige velger å bruke penger på kultur og private støtter opp, er kvalitetskultur i dag tilgjengelig for oss alle. Kilden spiller en stor rolle i dette arbeidet i vår landsdel.

Fredag sender Kilden nyttårskonserten med Kristiansand Symfoniorkester gratis via digitale kanaler til alle i landsdelen. Symfoniorkesteret består av 71 profesjonelle musikere og er et orkester i topp-klasse. Det finnes bare syv orkestre i Norge. Sammen med Kilden teater, opera, dialog og kulturhus-funksjonen tilbyr de både egenutviklet kunst av høy kvalitet og er vertskap for artister fra inn og utland.

Stor variasjon

Vi byr på de mest populære nye artistene, vi presenterer hiphop, barokkmusikk, jazz, Shakespeare, sørlandsviser, det mesopotamiske eposet Gilgamesj og ny dramaturgi om sørlendingers utvandring til USA. Variasjonen er stor, mangfoldet større, vi ønsker å være en arena for ny kunst og kultur og samtidig forvalte uttrykk med varig, kunstnerisk verdi. 

Kilden vokser med oppgavene. Derfor kan vi stadig påta oss større utfordringer. Kilden har helt fra starten hatt «dialog» som en av husets viktigste faner. Vi har satt opp «Fargespill» og «Spor» med utøvere som utfordrer tradisjonell oppfatning av scenekunst. Og vi har utviklet egne ferdigheter i å distribuere våre konserter og forestillinger digitalt til kommunale omsorgssentre og andre samarbeidspartnere.

Skal vokse

Samtidig vokser også våre omgivelser. Vertskommunen vår er blitt større etter kommunesammenslåingen. Fylket vi bor i er blitt til ett stort Agder. I dette skal Kilden også vokse med. Vi er i år klare til å reise videre ut i Agder, både digitalt og fysisk på de mange små og større scener som er etablert i fylket vårt.

Kildens visjon er «Sammen skal vi berøre og begeistre». Vi skal berøre vårt publikum, vi skal glede og vi skal provosere. Vi skal gjøre det sammen på tvers av kunstformene i Kilden – symfonisk musikk, teater og opera. Vi skal gjøre det sammen med våre naboer. Om kort tid åpner Kristiansand kulturskole og Sørlandets Kunstmuseum, vegg i vegg med Kilden. Vi har mye spennende under oppseiling. Og vi skal berøre og begeistre sammen med vårt publikum.

Unikt

Vi har to strategiske mål; å videreutvikle det unike ved Kilden ved å samarbeide mer internt og med eksterne partnere om å bli et hus der kunst møter kunst, og i større grad bety noe for befolkningen i hele Agder. Vi ønsker å møte folk der de er, både fysisk og digitalt. Derfor har vi i samarbeid med Fylkeskommunen og LOS startet satsingen «Kilden ut i Agder» og gleder oss over den gode mottakelsen rundt omkring i fylket. Det inspirerer.

Kilden har fått en god start i de første 10 årene. Fremover skal vi bli enda bedre og skape store opplevelser for vårt publikum på hele Sørlandet. I januar hadde vi planlagt tre store jubileumsfester – de skal vi ta igjen senere i år. Gjennom hele året tilbyr vi flotte forestillinger uansett hva slags kunst og kultur du setter mest pris på. Velkommen til Kilden i jubileumsåret!

Harald Furre
Adm.dir., Kilden teater og konserthus