Kilden Lørdagsskole

Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20 år fra hele Agder, og er et ledd i Kildens talentutviklingsprogram. Lørdagsskolen skal gi elevene utfordringer og utviklingsmuligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, og la dem bli kjent med andre ungdommer med samme interesse. 

Elevgruppen er sammensatt av elever hovedsakelig fra kulturskolene. De arbeider innenfor rytmisk musikk, ensemblespill og strykeensemble. Undervisningen på lørdagene består blant annet av hørelære, musikklære, samspill og kammermusikk. Undervisningen foregår primært på Kilden Teater- og Konserthus, med lærekrefter fra Universitetet i Agder, Kristiansand kulturskole og Kristiansand Symfoniorkester. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for elevene.


Kilden lørdagsskole er en del av Lørdagsskolen i Agder som er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kulturskole, Norsk kulturskoleråd Agder  og universitetets talentutviklingsprogram (TUP) og Kilden Dialog.

Les mer om opptak på Kristiansand kulturskoles hjemmeside