Kilden Lørdagsskole

Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20 år fra hele Agder, og er et ledd i Kildens talentutviklingsprogram. Lørdagsskolen skal gi elevene utfordringer og utviklingsmuligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, og la dem bli kjent med andre ungdommer med samme interesse. 

Elevgruppen er sammensatt av elever hovedsakelig fra kulturskolene. De arbeider innenfor rytmisk musikk, ensemblespill og strykeensemble. Undervisningen på lørdagene består blant annet av hørelære, musikklære, samspill og kammermusikk. Undervisningen foregår primært på Kilden Teater- og Konserthus, med lærekrefter fra Universitetet i Agder, Kristiansand kulturskole og Kristiansand Symfoniorkester. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for elevene.


Kilden lørdagsskole er en del av Lørdagsskolen i Agder som er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kulturskole, Norsk kulturskoleråd Agder  og universitetets talentutviklingsprogram (TUP) og Kilden Dialog.

Les mer om opptak på Kristiansand kulturskoles hjemmeside

Åpningstider

Mandag til lørdag, søndag stengt
Billettkontor 11-16 og åpner igjen 1 time før forestillinger
Foajébar åpner kl. 11
Restaurant Frihavn åpner kl. 16
Dersom det ikke er forestilling/konsert stenger Kilden kl. 16

Adresse

Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand
post@kilden.com

Kontakt oss

Billettkontor: 
905 81 111  
billett@kilden.com

Sentralbord: 
905 81 111

Bordbestilling:
902 29 412  
spise@kilden.com

Vakttelefon kl. 16-23:
908 83 118

Følg Kilden 
Følg KSO
Hovedsamarbeidspartner
Samarbeidspartner