Kilden Dialog

Vi i Kilden tror at alle mennesker kan ha glede og nytte av å være en del av kunstneriske prosesser. Derfor har vi etablert Kilden Dialog. Hver uke kommer deltakere i alderen 8 til 85 år til Kilden for å for a være med i prosjekter innen teater, dans, sang og musikk. I tillegg samarbeider vi med skoler, institusjoner og organisasjoner på Sørlandet. Dette resulterer i oppsetninger i ulike former og formater, både i Kildens egne saler og utenfor kunsthusets vegger.

Kilden Dialog er et av våre mange verktøy for å inspirere til kunstnerisk utfoldelse i samfunnet. Når barn, unge og voksne får være en del av kunstnerisk produksjon på ypperste nivå, tror vi det skapes varige inntrykk, både for mennesker og for samfunnet. Derfor er formålet med Kilden Dialog å ta i bruk kunst og kunstproduksjon som den utviklende kraften det kan være.

Alle avdelingene i Kilden bidrar og har eierskap til Kilden Dialog. Våre medarbeidere søker hele tiden å utvikle potensialet for samspillet mellom publikum og kunstnere. Ikke minst er arbeidet viktig for rekruttering til kunstartene som utøves i miljøene i Kilden og i andre teater- og konserthus. Prosjekter som Fargespill og Kilden Digital er eksempler på produksjoner og formidlingsmetoder som når frem – og hjem, kanskje også til mennesker som av ulike årsaker ikke besøker Kilden i dag.

Dialogen med eksterne aktører i alle aldre er en del av samfunnsoppdraget til Kilden. Det innebærer å involvere flest mulig i regionen i profesjonell scenekunst og musikk. Vi håper og tror at samspillet i Kilden Dialog gir inspirasjon til økt formidlingsglede i hverdagen, enten man velger det som yrkesretningen, beholder utøvende kunst som en sterk åre i livet – eller lar erfaringene og opplevelsene påvirke andre deler av livet og samfunnet.

Prosjekter

[dfd_blog_posts post_categories=”kso-dialog” exclude_from_loop=”off” posts_to_show=”12″ items_offset=”20″ columns=”3″ image_width=”900″ image_height=”600″ grid_sort_panel=”off” enabled_category=”off” enabled_comments=”off” enabled_anim_com_like=”off” style=”standard” layout_type_grid_carousel=”fitRows” title_font_options=”tag:div|font_size:25|line_height:30″]