Kildens logo

For å skape en konsekvent og enhetlig profil skal logoen kun brukes sort eller hvit. Bilder og illustrasjoner skaper variasjon i kommunikasjonen, mens logoen alltid fremstår som et fast og gjenkjennbart element. 

Ta kontakt med salgs- og markedssjef Janneke Aulie  janneke.aulie@kilden.com dersom du skal bruke Kildens logo.

Kildens hovedlogo

Logosettet inneholder hovedlogoen i sort og hvit (negativ) og i relevante filformat for bruk på trykk (AI og EPS), på nett (SVG), i presentasjoner (PNG) m.m.


Sikker sone

Ved bruk av logoen alene indikerer sikker sone den minste tillatte avstand mellom logoen og marger eller andre elementer.

Grafisk element: Kildens logo med markerte soner

Logoplassering

Logoen skal som hovedregel plasseres i hjørnet øverst til venstre. I enkelte situasjoner vil en sentrert plassering være mer egnet (f.eks. forside på en presentasjon), men plassering i andre hjørner skal ikke forekomme.

Grafisk element som viser riktig og gal plassering av Kildens logo

Feil bruk av logo

Logoen skal ikke justeres eller tilføres tilfeldige effekter. Her vises noen eksempler på feilaktig bruk av logo.

Grafisk element som viser eksmepler på feil bruk av Kidlens logo