Samler nordiske scenekunstaktører i Kilden

Mann ønsker velkommen

I disse dager er representanter for 30 teaterinstitusjoner, festivaler, kulturhus og kompanier fra hele Norden samlet i Kristiansand. Målet er en bred distribusjon av nordisk scenekunst.

– Vi skal undersøke nye måter å utvikle, produsere og distribuere scenekunst på. Gjennom samarbeid ønsker vi å kunne produsere mer bærekraftig kunst og øke sysselsetting ved å gi kunsten lengre liv, sier leder for Kilden Kultur, som sammen med Kilden Teater har invitert til partnersamlingen.

Yggdrasil-nettverket ble etablert i 2020, og samles for første gang fysisk fra 21. – 23. juni i Kilden teater og konserthus i Kristiansand. Nettverket består i dag av 30 medlemmer fra hele Norden, inkludert Færøyene, Grønland og Island. Formålet med nettverket er å kunne fungere som en «research og Development avdeling» for nordisk scenekunst.

Vise frem Kilden

– Mange av deltakerne besøker Kilden for første gang, og vi gleder oss til å vise frem huset vårt til kolleger fra hele Norden, sier Stamnes.

Programmet i denne første partnersamlingen inneholder flere panelsamtaler og presentasjoner av muligheter. Deltakerne vil også få oppleve scenekunst fra flere land. Den færøyske forestillingen Ò, Søgur um djevulskap vises tirsdag kveld, og Kilden Teaters oppsetning Kirsebærhaven av Anton Tsjekhov påfølgende dag. Begge forestillingene er åpne for alle.

Bilder: Lars Gunnar Liestøl