Skal samarbeide med Kunstsilo

I en pressemelding fra Kilden og Kunstilo heter det: 

“- Med denne samarbeidsavtalen vil vi synliggjøre og styrke kunstens plass i samfunnet, sier Reidar Fuglestad og Harald Furre, administrerende direktører for henholdsvis Sørlandets Kunstmuseum/ Kunstsilo og Kilden teater og konserthus

I år er det ti år siden Kilden teater og konserthus åpnet for publikum. Institusjonen har blitt et kraftsenter for kulturlivet på Sørlandet – et kulturliv som vil styrkes betraktelig når Kunstsilo åpner om to år. Et tverrkunstnerisk samarbeid mellom institusjonene anses derfor som en naturlig vei å gå. Sammen ønsker partene å stille som tydelige, nasjonale foregangsinstitusjoner for nye måter å samarbeide på.

Videreutvikler

Det strategiske samarbeidet bygger på et gjensidig ønske om å videreutvikle institusjonenes samfunnsoppdrag. Tidligere har Sørlandets Kunstmuseum og Kilden engasjert seg i samarbeid om Palmesus Classics – hvor visuell kunst og symfonisk musikk har møttes i herlig harmoni med kjente artister.

– Kilden skal være Sørlandets hovedarena for scenekunst og musikk, og har som mål å bli kjent for unike produksjoner på tvers av kunstformer, sier Kildens administrerende direktør, Harald Furre.


– Med vår nye nabo Kunstsilo ligger alt til rette både for å utvikle nye kunstuttrykk og å nå ut til et enda større publikum.

Digitalisering

Det nye samarbeidet strekker seg over områder som digitalisering, destinasjonsutvikling og infrastruktur.

De siste årene har både Kilden og Sørlandets Kunstmuseum satset mye på digital transformasjon i egne organisasjoner. Kunstmuseet har utviklet en egen digitaliseringsmetode for kunst på det høyeste nivå, som gir store muligheter for digital formidling. Kilden jobber systematisk med utvikling av nye digitale produksjoner. Sammen har de gjennomført en testproduksjon for VR (virtuell virkelighet) som kombinerer symfonisk musikk og billedkunst.

Tverrkunsternisk samarbeid

– Dette er bare en begynnelse på det spennende tverrkunstneriske samarbeidet som denne avtalen synligjør, utrykker direktørene. Enn essensiell del av det nye samarbeidet er å utvikle Odderøya som reisemål og opplevelsessted. – Når Kunstsilo åpner på Silokaia, må vi kunne gi publikum et mangfold av opplevelser. En av mulighetene vi undersøker er etablering av en nordisk modernisme-festival rettet mot kunstnere, publikum og fagpersoner, sier Fuglestad, som ser for seg både regionale, nasjonale og internasjonale gjester.

Det er også et ønske fra begge parter om å se på bedre løsninger for nåværende infrastruktur. For å kunne sikre tilkomst for kommende publikumsgrupper undersøkes både kollektivløsninger og utvidelse av parkeringshus, bro fra Lagmannsholmen og transport fra Kjevik. En egen brygge på Kristiansand Lufthavn Kjevik har kommet på plass, hvor gjester kan ta båt fra Kjevik brygge og rett til Silokaia.

Samarbeidsavtalen trer i kraft 14. januar 2022. ” 

Foto: Lars Gunnar Liestøl