Solidaritetsmarkering for Ukraina klokken 16.30

Det ukrainske flagg

Ukraina er i krig. Russlands angrep er også et angrep på verdier som Kilden som kunsthus er tuftet på: ytringsfrihet, mangfold og dialog. Derfor inviterer Kilden i ettermiddag til en solidaritetsmarkering. Vi håper alle som vil vise sin støtte til Ukraina kommer til Kildens foaje kl. 16.30.

– Ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for demokrati og menneskerettigheter. Kunst og kulturuttrykk er nettopp ytringer. Et fritt samfunn og et fritt kulturliv er svært sentrale verdier for oss. Kulturaktiviteter gir grunnlaget for å delta i det uenighetsfellesskapet som er forutsetningen for et demokrati. Derfor er det naturlig for Kilden i denne stund å ta en rolle og vise vår holdning til konflikten i Ukraina. Som Agders storstue er det også naturlig å invitere til en samling der vi i fellesskap kan få utrykt vår moralske støtte til Ukraina, sier Kilden-direktør Harald Furre.

På markeringen blir det musikalske innslag, tekstlesing og appell.

Kildens bølgevegg vil bli belyst med fargene i det ukrainske flagg gjennom hele helgen.