Starter to demenskor

Seks personer gående utenfor Kilden

Stort engasjement fra mange hold gjør at det nå startes ikke mindre enn to demenskor i Kristiansand. Torsdag 23. mars åpner påmeldingen for Demenskoret Gullstrupene.  

– Det er mye som har falt på plass i løpet av kort tid, og det er utrolig fint å oppleve velviljen fra alle de vi har kontaktet for å få dette til. Så vi gleder oss til å kunne ta imot påmeldinger fra i morgen, sier produsent Maria Elise Thorkildsen.  

Thorkildsen jobber til daglig som leder for KulturRullator i Kristiansand kommune, og er nå hentet inn av Kilden Dialog for lede satsningen på demenskor i Kilden.

Lang erfaring 

Korene som nå etableres blir hetende Demenskoret Gullstrupene, i regi av Kilden Dialog, og Strømmestrupene demenskor i regi av Strømmehaven. Førstnevnte har målgruppe hjemmeboende med demens og vil ha øvinger på Knuden, mens Strømmestrupene demenskor vil i april starte øvinger for beboere og brukere av dagsenteret.

– Kilden Dialog driver allerede Sølvstrupene, som er Skandinavias største seniorkor, med 150 medlemmer og lang venteliste. Å kunne utvide tilbudet til mennesker med demens, føles veldig meningsfylt, sier prosjektleder for Kilden Dialog, Elisabeth Lindland.  

Interesserte kan lese mer om demenskorsatsingen og melde seg på her fra torsdag 23. mars: www.kilden.com/demenskoret

Bredt samarbeid 

Etableringen av de to demenskorene i Kristiansand er gjort mulig gjennom et bredt samarbeid mellom Kilden teater og konserthus, Knuden – Kristiansand kulturskole, KulturRullator, Strømmehaven, Universitet i Agder, Blåkors, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, samt økonomisk støtte fra Sparebanken Sør og Kristiansand kommune.  

Foto: Lars Gunnar Liestøl. Fra venstre: Dagfinn Haarr, Elisabeth Lindland, Marie Teresie Sørensen, Harald Furre, Eva Kvelland, Marie Elise Thorkildsen og Mette Mo Olsen.