Symfonisk musikk I Kristiansand gjennom 100 år

Bildet av forsiden av boken. Øverste halvdel et gammelt sorthvitt bilde av musikere. Nederst et fargebilde av Kristiansand Symfoniorkester i dag. Tekst: Symfonisk musikk i Kristiansand gjennom 100 år. Kristiansand Symfoniorkester 1920-2020. Frank Høgberg og Emil Otto Syvertsen.

Gjennom 100 år har musikere og dirigenter begeistret Kristiansands befolkning.

Nå får du historien til Kristiansand Symfoniorkester i bokform ført i pennen av Frank Høgberg og Emil Otto Syvertsen.

Etableringen av Kristiansand Byorkester var et resultat av et knippe ildsjelers sterke engasjement. I dag fremstår Kristiansand Symfoniorkester mer enn noen gang som en umistelig del av byens musikk- og kulturliv.

Jubileumsboka er til salgs i billettluka i Kilden for kr. 299. Er du KSO-abonnent får du din vanlige rabatt ved kjøp av boka.