Ungdom med forskjellig farget genser, ryggen til kamera.

Teaterfordypning

Knuden – Kristiansand kulturskole og Kilden tilbyr teaterfordypning for ungdom mellom 13 og 19 år. Du kan velge mellom følgende grupper, men det er selvsagt lov til å søke på flere: Knuden – teaterfordypning, UngdomsKilden og Musikal – Kompaniet. Gruppene møtes jevnlig til felles aktiviteter og faglig påfyll i Knuden eller Kildens lokaler

Her kan du lese om de ulike gruppene og finne ut hvilke som passer best for deg, husk at det er mulig å søke på flere grupper: 

Musikal – Kompaniet

8. trinn til og med 3. trinn vgs (Mandag kl 16.00 – 19.00)

Undervisningen er forestillingsrettet og det jobbes mot en stor forestilling pr. år. Undervisningen er strukturert slik at elevene har to timer teater og en time sang/kor per uke.

I tillegg til ordinær undervisning må det påregnes helgeøvelser og produsjonsuke før forestilling. Den faste ukentlige undervisningen er ferdig når forestillingen er spilt. Det kan komme workshops o.l etter forestillingsperioden. Er musikal med i en oppsetning i Kilden Teaters regi må det påberegnes perioder med obligatoriske øvinger hver dag i prøveperioden.

Søknadsfrist 1.mai.

Pedagoger: Maria Lied og Charlotte Wilhelmsen

Påmelding

Hjemmeside

Knuden Teaterfordypning

8. trinn til 3. trinn VGS (Mandager kl 18.25 – 20.25)

På Knuden – Teater Fordypning (KTF) gjør vi det til en prioritering at elevene skal jobbe fram mot en forestilling på vårparten, og gjennom denne produksjonen kommer vi også til å jobbe med ulike fagområder innenfor teater. 

Vi prøver å variere hvilke typer forestillinger vi setter opp da det er relevant å være innom forskjellige sjangre i teaterverdenen. 
Elevene får en individuell samtale og en positiv skriftlig tilbakemelding en gang i året.
Annethvert år er vi med i DUS-festivalen som er en nasjonal teaterfestival for ungdom. 

Pedagog: Mari Kaalaas

Påmelding

Hjemmeside

UngdomsKilden

8.trinn til og med 3.trinn vgs (Torsdager kl. 16.30-19.00 & kl. 19.00-21.15)

I undervisningen jobber elevene med skuespillerteknikk, tekst- og analysearbeid, stemmetrening og ensemblearbeid. Undervisningen skal gi elevene et godt grunnlag for å kunne søke seg videre til formell skuespillerutdanning.
Elevene får en individuell elevsamtale med veiledning og tilbakemeldinger en gang i året.

Annethvert år er en gruppe fra UngdomsKilden med i DUS-festivalen som er en nasjonal teaterfestival for ungdom. 

I tillegg til ordinær undervisning må det regnes noen helgeøvinger. UngdomsKilden ser flere teaterforestillinger som en del av undervisningen og disse er obligatoriske.

Er UngdomsKilden med i en oppsetning i Kilden Teaters regi må det påberegnes perioder med øvinger hver dag i prøveperioden.

Pedagog: Silje Hansen Flemmen

Ingen opptak av nye elever høsten 2022.