17.mai konsert

Dirigent: Ingunn Korsgård Hagen Kristiansand Symfonirkester holder fast på tradisjonenemed konsert på nasjonaldagen, i år med IngunnKorsgård Hagen som dirigent. Som vanlig blir detnorsk festmusikk, moro og allsang. Ta med din egensangstemme og godt humør – du rekker garantertborgertoget!