Fordelen med å bli eldre avtar med alderen

Pål Friis og Ann-Kristin Olsen om alderdommens tap og muligheter. Tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen og tidligere overlege Pål Friis er begge pensjonister etter et langt yrkesliv i fylket og på sykehuset. Fra hvert sitt faglige ståsted samtaler de om alderdommens gleder og plager, tap og muligheter. Juristen har erfaring fra livets skyggesider gjennom arbeidet i