“I Countrymusikkens fotspor” med G.Thomas og Steff Nevers