Kakemann – Dukkemann

LørdagsKilden presenterer: Baldrian og Musa av og med Giert Werring. Før jul er kakemenn viktig for Baldrian og Musa. Kakemenn kan komme fra så mange slags plasser, og sannelig kan de også forsvinne på de utroligste steder. Bakeren vil i alle fall ha sine kakemenn for seg selv. Baking er ingen enkel sak og når